This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.


 


home
je schrijft omdat je wat wilt zeggen
workshops voor docenten
de springprocessie
concrete gegevens 

 


 

Het is iedere keer weer magisch,
dat moment waarop studenten gaan schrijven.
Doodstil wordt het dan in een klas.
Terwijl het toch zo natuurlijk is:
ze schrijven omdat ze wat willen zeggen.

Natuurlijk Schrijven

Zo heet mijn benadering van Zakelijk Schrijven,
Bestemd voor leerlingen van alle leeftijden.
In vmbo, havo, vwo, mbo, hbo en wo,
tijdens in company cursussen
en trainingen on the job,
overal schrijven mensen over dingen die hun aangaan.
Alsof hun leven ervan afhangt.

Maar ik maak het deze leerlingen niet gemakkelijk.
Ik ben de advocaat van de duivel.

Onontkoombaar zet ik hen aan tot contemplatie.
Opdat ze in zichzelf de woorden en beelden vinden die kloppen.
Nietsontziend dwing ik hen om zich in hun lezer in te leven.
Opdat ze zijn verlangens en zwakheden kunnen uitbuiten.

Ben je docent en geïnteresseerd in deze benadering?

Voor kant-en-klare oefeningen, achtergronden
en een ‘live’ verslag uit mijn eigen lessen:
lees het handboek De springprocessie.

Voor ondersteuning bij je les(voorbereiding):
doe mee aan een workshop voor docenten.

Laat ze schrijven!

Hoe kun je met Natuurlijk Schrijven werken in je schrijflessen?

een schrijfoefening

een achtergrondartikel over Natuurlijk Schrijven

een onderzoek in mijn eigen klas naar de werking van twee schrijfwerkvormen